Datasett: Øvingsdatasett med kommunedata 2013
Åpne originalen Sist oppdatert 28.11.14
  Kode sort Frekvens sort % av alle sort % av gyldige sort
Gruppering av kommunene etter innbyggerantall
Under 3 000 innbyggere 1 159 37,1 37,1
3 000 - 6 999 innbyggre 2 121 28,3 28,3
7 000 - 14 999 innbyggere 3 73 17,1 17,1
15 000 - 35 000 innbyggere 4 52 12,1 12,1
Over 35 000 innbyggere 5 23 5,4 5,4
Total 428 100,0 100,0