Datasett: Skolevalgundersøkelsen 2011
Åpne originalen Sist oppdatert 07.02.13
  Kode sort Frekvens sort % av alle sort % av gyldige sort
KJØNN: Er du gutt eller jente?
Gutt 1 1 135 77,0 83,1
Jente 2 231 15,7 16,9
Vil ikke svare 9 98 6,6 -
Ubesvart, SYSMIS 999 10 0,7 -
Total 1 474 100,0 100,0
Filter er på