Datasett: Skolevalget 2005, spørreskjemaundersøkelse blant elever
Åpne originalen Sist oppdatert 07.02.13
PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? RV sort SV sort DNA sort SP sort KrF sort V sort H sort FrP sort Andre sort Total
PRIVATSKOLER: Tillate  private kommersielle skoler
Helt enig sort 12,9 7,2 11,4 10,2 41,4 14,5 33,7 22,7 20,3 17,5
Nokså enig sort 10,2 13,7 15,0 15,7 24,7 18,1 23,8 22,9 17,1 17,9
Både og sort 25,7 28,2 29,6 25,9 13,4 31,3 25,3 28,6 27,5 27,4
Nokså uenig sort 17,2 23,3 18,3 21,1 11,3 22,5 9,9 12,3 16,9 16,8
Helt uenig sort 34,0 27,5 25,7 27,2 9,2 13,7 7,3 13,6 18,2 20,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N= 373 1 216 1 545 522 292 227 751 1 539 462 6 927